kind bellenblaas
Korte omschrijving:

In peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt pas op kleine schaal gebruik gemaakt van observatiesystemen. Men is van mening dat op die leeftijd kinderen lekker moeten spelen en de school niet teveel naar voren halen gehaald moet worden. En denken in opbrengsten en het verhogen daarvan is nog niet algemeen aanvaard. Pedagogisch medewerkers zijn daar ook niet altijd in geschoold en soms wordt met vrijwilligers gewerkt van wie je die kennis ook niet kunt verwachten.  
Maar... al op de peuterspeelzaal en in het kinderdagverblijf wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op alle gebieden. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk wordt gevolgd en zo concreet mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leidster beslissingen nemen die voor de toekomst van een kind van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

Wat komt aan bod:
•    Uitleg van het systeem
•    Proeflicentie aanvragen

Voor de PSZ en KDV die al met dit systeem werken is er een volgend aanbod:
•    Al ervaring met BOSOS maar wat zijn de overige mogelijkheden
•    Werken met groepsplannen
< TERUG NAAR AANBOD
Prijs: In overleg
Docent: Ellen Voogt