kind bellenblaas

Gedrag en werkhoudingsproblemen

Steeds meer worden de leerkrachten geconfronteerd met gedrag- en werkhoudingsproblemen in de klas. Voor veel leerkrachten is het een uitdaging om met deze leerlingen om te gaan en ondanks de gedrags- en werkhoudingsproblemen het maximale uit de leerling te halen wat betreft de leerprestaties. Dit boek geeft op praktische wijze handreikingen voor de meeste gedrags- en werkhoudingsproblemen voor het omgaan met deze leerlingen. Dit boek is een geheel vernieuwde versie van het boek, dat al jaren op veel Pabo’s als leerboek gebruikt wordt.

Het boek is aangevuld met:
vele observatie instrumenten
de ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ADD, diverse vormen van autisme
het opstellen van handelingsplannen bij gedrags- en werkhoudingsproblemen

De studenten ervoeren het boek als praktisch en gebruikten het later in hun praktijk als naslagwerk.
Op de basisscholen was het een boek dat onmisbaar was in kader van de zorgverbreding. En passend onderwijs.

Medeauteur: Jan van Veen

ISBN: 978-90-8708-038-9
Te bestellen via: www.uitgeverijbetelgeuze.nl