kind bellenblaas

Groep in beeld

De basisschool door de jaren heen

De vierdelig boek over alle facetten van het basisonderwijs vanaf groep 1 tot en met groep 8:
deel

Lees meer

Screeningsalmanak

Screeningen(Cito) worden door bijna alle scholen regelmatig afgenomen om de vorderingen van de leerlingen op een objectieve manier in kaart te brengen. Op veel scholen wordt

Lees meer

BOSOS Leervoorwaardenonderzoek

Vaak ziet de leerkracht van groep 1 en 2 pas achteraf of hij de juiste beslissingen genomen heeft: De leerling presteert goed in groep 3 of

Lees meer

BOSOS Kleuterzorg

In de eerste twee jaar van de basisschool worden veel beslissingen genomen, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het kind op school en daarom ook

Lees meer

Gedrag en werkhoudingsproblemen

Steeds meer worden de leerkrachten geconfronteerd met gedrag- en werkhoudingsproblemen in de klas. Voor veel leerkrachten is het een uitdaging om met deze leerlingen om te

Lees meer

Zorgkalender Basisonderwijs

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt tegenwoordig veel verwacht als het gaat om zorg voor leerlingen in de groep. Harry Janssens ontwikkelde de Zorgkalender Basisonderwijs:

Lees meer

Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders

Basisboek voor het pedagogisch handelen van leerkrachten

In dit boek leert de leerkracht hoe hij met de leerlingen in zijn groep om kan gaan. Uitgangspunt

Lees meer

Het Basisonderwijs in A3 formaat

Atlas voor het basisonderwijs

In het boek:” Het Basisonderwijs in A3 formaat” is het basisonderwijs samengevat in 52 A3 schema’s. De thema’s daarvan betreffen

Lees meer