kind bellenblaas

Atlas voor het basisonderwijs

In het boek:” Het Basisonderwijs in A3 formaat” is het basisonderwijs samengevat in 52 A3 schema’s.  De thema’s daarvan betreffen alle aspecten van het basisonderwijs. De inhoud van de schema’s is lang en uitgebreid getoetst in de praktijk. Daardoor hebben zij een voor leerkrachten duidelijke, herkenbare inhoud.  Leerkrachten kunnen er direct mee aan de slag en kunnen de schema’s eventueel aanpassen aan hun eigen schoolvisie. Elk schema is voorzien van een korte toelichting.

Auteurs:
Harry Janssens. Onderwijsadviseur van de Onderwijspraktijk Harry Janssens. Hij geeft begeleiding en cursussen op basisscholen en aan individuele leerkrachten

Inger Trommel. Innovator OBS de Notenkraker te Hoogvliet Rotterdam en eigenaar van Speel je wijzer: Kinderboekhandel en praktische begeleiding/workshops op scholen.

Te bestellen via www.uitgeverijbetelgeuze.nl

Inhoudsopgave van “Het basisonderwijs in A3 formaat”

A: basisschema’s
A1: overzichtsschema: de school door de jaren heen
A2: schoolontwikkelingsmodel gebaseerd op adaptief onderwijs

B: uitwerking van de basisschema’s
B1: werken aan de groepssfeer
B2: de rode lijn van zelfstandig werken
B3: het effectieve instructiemodel

C: opbrengsten
C1: Cito: groepsanalyse 1: het gemiddelde
C2: Cito: groepsanalyse 2: de spreiding
C3: interpretatie van de Cito-scores
C4: interpretatie van de Cito  in groep 1 en 2
C5: cito overstijgende analyse(vanaf groep 3)
C6: de mijlpalen
C7: de minimumdoelen voor LWOO
C8: het maken van plannen in het basisonderwijs
C9: uitwerking van de methodetoetsen
C10: voorbeeld van een didactisch groepsplan

D: gedrag en werkhouding
D1: handelingsplannen bij gedragsproblemen
D2: handelingsplannen bij werkhoudingsproblemen
D3: inschatting van het zelfbeeld
D4: analyse van werkhoudingsproblemen
D5: analyse van agressie
D6: de tien hoofdproblemen bij hoogbegaafde kinderen
D7: aanpak op schoolniveau voor leerlingen met ADHD
D8: aanpak op schoolniveau voor leerlingen met autisme
D9: leerlingenlijst voor sociaal-emotioneel welbevinden op school
D10: analyse speciale onderwijsbehoeften

E: kleuters
E1: tussendoelen groep 1
E2: tussendoelen groep 2
E3: de overgang van 2 naar 3: cognitief
E4: de overgang van groep 2 naar 3: sociaal-emotioneel
E5: herfstkinderen in groep 1 en 2
E6: tussendoelen peuters deel 1
E7: tussendoelen peuters deel 2

F: lezen
F1: de zorg bij aanvankelijk lezen en spelling
F2: de leesdriehoek bij voortgezet lezen
F3: de 20 basistechnieken bij voortgezet technisch lezen
F4: dyslexie

G: spelling
G1: spellingsdiagnostiek
G2: hulpverleningsmodel  spelling
G3: automatisering van visuele woordbeelden bij eenlettergrepige woorden
G4: drie- of meer lettergrepige woorden voor spellingszwakke leerlingen

H: rekenen
H1: hulpverleningsmodel rekenen
H2: automatiseringsproces in groep 3
H3: automatiseringsproces in groep 4
H4: type-ex kaart voor de tafels
H5: controlekaart voor tafels en deeltafels

I: begrijpend luisteren, woordenschat en begrijpend lezen
I1: luistervaardigheid
I2: analysemodel begrijpend lezen
I3: woordenschat
I4: instructiemodel begrijpend luisteren
I5: instructiemodel begrijpend lezen

J: stelonderwijs
J1: een stappenplan voor stelonderwijs

K: gesprekken met ouders
K1: ouders en leerkracht: werken aan acceptatie