kind bellenblaas

Peuter-Kleuterpraktijk: Leren spelen en spelend leren. Daar zit de kwaliteit!

Peuter-Kleuterpraktijk: de start
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 gaat de Peuter-Kleuterpraktijk Ellen Voogt van start. Dit is een samenwerkingsverband van Ellen Voogt en Harry Janssens.
In deze nieuwe praktijk is alle scholing en begeleiding op het gebied van peuters en kleuters ondergebracht en de observatieprogramma’s BOSOS voor kleuters en BOSOS2tot4 voor peuters.

Even voorstellen
Ellen Voogt is al jaren nascholingsdocent bij diverse instellingen naast haar werk als leerkracht en intern begeleider in het (speciaal) basisonderwijs. Haar specialisatie ligt op het gebied van de ontwikkeling van  het jonge kind.
Harry Janssens is al lang een bekende in het onderwijsveld. Hij is gespecialiseerd in de zorg op de basisscholen en werkt al 10 jaar vanuit de Onderwijspraktijk Harry Janssens  door het hele land. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij de digitale programma’s BOSOS, BOSOS2tot4 en het sociaal-emotioneel volgsysteem “Op School” ontwikkeld. Daarvoor was hij leerlingbegeleider bij  een schooladviesdienst en docent orthopedagogiek op een Pabo.

Waarom een aparte Peuter- Kleuterpraktijk?
Als wij  degene die met peuters of kleuters werken, vragen of zij nog  veel met de kinderen in de poppenhoek of bouwhoek spelen, dan horen wij te vaak het antwoord  “NEE, daar hebben wij niet zoveel tijd meer voor”.  Het gaat tegenwoordig erg veel over de opbrengsten bij de zeer jonge kinderen. De tijd om lekker samen met de kinderen te spelen is gering geworden.  Er moet geleerd worden.  Alsof een kind  al spelend niet leert!!  
Wij denken dat spel de basis is van waaruit het kind leert.  Door het creëren van een goed beredeneerd en uitdagend aanbod zal elk kind stappen in zijn ontwikkeling kunnen zetten die passen bij zijn leeftijd en  zijn niveau . Een kind dat zich veilig en vertrouwd voelt  in de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en op de basisschool, zal zich in een uitdagende omgeving  maximaal ontplooien.
Wij vinden dat door de nadruk op de opbrengsten de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het werkplezier van degene die met die kinderen moet werken onder druk is komen te staan.

Leren spelen en spelend leren zijn twee begrippen die wij in de Peuter-Kleuterpraktijk  onlosmakelijk bij elkaar vinden horen.  Wij zien pedagogisch medewerkers en leerkrachten als mensen die zeer actief en bewust  betrokken zijn bij activiteiten van de kinderen.
Ons aanbod is dan ook sterk op de praktijk van alledag gericht.

Wij willen de pedagogische medewerksters en leerkrachten  zo goed mogelijk toerusten voor hun werk. Daardoor krijgen zij zicht op de ontwikkeling van de kinderen en weten ze hen op de juiste  te stimuleren.

Dit willen wij  op twee manieren bereiken:
met gerichte, korte cursussen en workshops, die aansluiten bij de behoefte van degene die met de (zeer) jonge kinderen werken.
met onze observatiesystemen BOSOS2tot4  en BOSOS voor kleuters, waarbij de ontwikkeling op een concrete manier in beeld gebracht kan worden.
het zijn twee instrumenten om op concrete manier de ontwikkeling van de peuter en de kleuter in kaart te brengen en vormen daardoor een goede basis om uitdagende leeromgeving te creëren die past bij die ontwikkeling.

De Onderwijspraktijk Harry Janssens staat bekend om de kwaliteit van het aanbod aan scholing en begeleiding en de toepassing daarvan direct in de praktijk.  Wat betreft de programma’s staan gebruiksvriendelijkheid, het voorkomen van onnodig werk en het belangrijkste “je hebt er iets aan in je dagelijks werk”, centraal.
Wij doen ons uiterste best om diezelfde kwaliteit te realiseren in de Peuter-Kleuterpraktijk
Ellen Voogt!

Ellen Voogt en Harry Janssens