kind bellenblaas

Screeningsalmanak

Screeningen(Cito) worden door bijna alle scholen regelmatig afgenomen om de vorderingen van de leerlingen op een objectieve manier in kaart te brengen. Op veel scholen wordt slechts gekeken naar de scores van de leerlingen. Op basis van die score moet de leerkracht tot actie overgaan. Hij moet groepsplannen en individuele handelingsplannen maken. Maar waar moet hij bij die scores nu precies opletten?

In de screeningsalmanak worden de screeningen doorgelicht en gekoppeld aan de uitslagen van andere screeningen. Het leggen van relaties tussen  screeningen onderling en tussen screeningen en  observaties/methodetoetsen geeft een goed houvast voor effectieve groepsplannen en individuele handelingsplannen.

Met dit boek krijgt de leerkracht onverwachte inzichten in zijn opbrengsten op de screeningen en duidelijke aanwijzingen voor groepsplannen.

ISBN: 978-90-8708-037-2
Te bestellen via: www.uitgeverijbetelgeuze.nl